Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Đỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như phát triển phong trào của Hội.