1. ĐỒNG CHÍ NGÔ VĂN NGỌC - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ tên: Ngô Văn Ngọc, sinh ngày: 19/05/1965

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Đỉnh

Quê quán: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày vào Đảng: 06/03/1989; Ngày chính thức: 06/03/1990

- Từ tháng 9/1972 đến tháng 5/1982: Là học sinh các trường Tiểu học Thạch Đỉnh, Trung học cơ sở Đỉnh Bàn, THPT Nguyễn Trung Thiên

- Từ tháng 6/1982 đến tháng 11/1982: Làm ruộng và sinh hoạt Đoàn tại địa phương

- Từ tháng 12/1982 đến tháng 11/1990: Phó bí thư chi đoàn Sơn Hòa

- Từ tháng 12/1990 đến tháng 11/1994: Xóm trưởng xóm 3 xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 12/1994 đến tháng 05/2000: Ủy viên ủy ban, trưởng ban văn hóa xã Thạch Đỉnh, đại biểu HĐND xã khóa XIV.

- Từ tháng 6/2000 dến tháng 5/2010: Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã khóa XVI, XVII, Chủ tịch Hội nông dân xã.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 05/2015: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Đỉnh, đại biểu HĐND xã khóa XVIII.

- Từ tháng 06/2015 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Đỉnh.

2. ĐỒNG CHÍ PHẠM CÔNG HOA - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ tên: Phạm Công Hoa, sinh ngày: 02/03/1975

Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Đỉnh

Quê quán: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày vào Đảng: 19/05/1996; Ngày chính thức: 19/05/1997

- Từ tháng 9/1982 đến tháng 5/1992: Là học sinh các trường Tiểu học Thạch Đỉnh, Trung học cơ sở Đỉnh Bàn, THPT Nguyễn Trung Thiên

- Từ tháng 6/1992 đến tháng 04/1994: Làm ruộng và sinh hoạt Đoàn tại địa phương

- Từ tháng 5/1994 đến tháng 05/1995: Bí thư chi đoàn xóm 5, xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 6/1995 đến tháng 12/1999: Phó bí thư Đoàn xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 12/2000 đến tháng 6/2004: Bí thư Đoàn xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 7/2004 dến tháng 7/2006: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 8/2006 đến tháng 05/2015: Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa xã hội xã Thạch Đỉnh, Đại biểu HĐND xã

- Từ tháng 6/2015 đến nay: Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thạch Đỉnh, Đại biểu HĐND xã.

3. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HỒNG - PBT ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ tên: Nguyễn Văn Hồng, sinh ngày: 15/03/1964

Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Quê quán: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày vào Đảng: 22/6/1987; Ngày chính thức: 22/6/1988

- Từ tháng 9/1971 đến tháng 5/1982: Là học sinh các trường Tiểu học Thạch Đỉnh, Trung học cơ sở Đỉnh Bàn, THPT Nguyễn Trung Thiên

- Từ tháng 6/1982 đến tháng 01/1984: Sinh hoạt Đoàn tại địa phương

- Từ tháng 02/1984 đến tháng 8/1987: Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Hải đội 315, Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân

- Từ tháng 9/1987 đến tháng 02/1992: Công nhân xí nghiệp thủy lợi Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đội trưởng đội thi công công trình Thủy Lợi

- Từ tháng 3/1992 đến tháng 11/1994: Làm đội trưởng đội sản xuất xóm 6, HTX Vĩnh Hòa, xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 12/1994 dến tháng 05/1995: Làm văn phòng UBND xã

- Từ tháng 6/1995 đến tháng 12/1999: Làm xã đội trưởng xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 01/2000 đến tháng 4/2004: Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Phó chủ tịch UBND xã kiêm trưởng công an xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 05/2004 đến tháng 5/2015: Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 06/2015 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Đỉnh, Đại biểu HĐND xã.

4. ĐỒNG CHÍ NGỤY KHẮC LIỆU - PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ tên: Ngụy Khắc Liệu, sinh ngày: 29/6/1960

Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Đỉnh

Quê quán: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày vào Đảng: 17/05/1981; Ngày chính thức: 17/11/1982

- Từ tháng 8/1978 đến tháng 8/1982: Học trường huấn luyện Quân sự 403, Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Từ tháng 9/1982 đến tháng 02/1983: Về phục viên, làm ruộng tại xóm 8, xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 3/1983 đến tháng 2/1984: Là cán bộ xóm 8, xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Từ tháng 3/1984 đến tháng 7/1988: Xã đội phó kiêm phó công an xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 8/1988 đến tháng 10/1992: Ủy viên Ủy ban, kế toán ngân sách xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 11/1992 dến tháng 11/1995: Đảng ủy viên, Ủy viên ủy ban, Xạ đội trưởng kiêm kế toán ngân sách xã.

- Từ tháng 12/1995 đến tháng 11/2000: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, kiêm chủ tịch HĐND xã.

- Từ tháng 12/2000 đến nay: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Đỉnh.

 5. ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĂN HƯỞNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ tên: Trương Văn Hưởng; Sinh ngày: 20/7/1970.

Quê quán: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày vào Đảng: 28/12/2002; Ngày chính thức: 28/12/2003.

- Năm 1976 đến 1987 là học sinh cấp I, II, III.

- Nhập ngũ ngày: 05/3/1988.

- Năm 1988: Làm Tiểu đội Trưởng Tiểu đội Xây dựng (Tiểu đội cải tạo), Đại đội II, Tiểu đoàn II, Cục kỷ thuật Quân khu IV.

- Năm 1989: Làm Tiểu đội Trưởng Tiểu đội Vệ binh, Đại đội II, Tiểu đoàn II, Cục kỷ thuật Quân khu IV.

- Năm 1990: Làm Tiểu đội Trưởng Tiểu đội Cảnh vệ, Tiểu đoàn II, Cục kỷ thuật Quân khu IV.

- Xuất ngũ ngày: 26/12/1990.

- Từ năm 1991 đến năm 1998, tham gia làm kinh tế (lao động tự do trong tỉnh và ngoài tỉnh).

- Từ năm 1999 đến năm 2001, học Trung cấp kế toán tại trường Trung cấp kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

- Từ ngày 01/02/2002 đến 28/02/2004, làm Kế toán nông nghiệp, kiêm Ủy nhiệm thu thuế trên địa bàn xã Thạch Đỉnh.

- Từ ngày 01/3/2004 đến 31/12/2008, làm Kế toán Trưởng ngân sách xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 7/2007 đến 8/2012, theo học lớp Đại học kinh tế (chuyên ngành quản trị kinh doanh) do trường Đại học Đà Nẵng mở tại trường Đại học Hà Tĩnh.

- Từ tháng 4/2010 đến tháng 8/2012, theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính, tại trường Trung cấp chính trị Trần Phú.

- Từ ngày 01/01/2009 đến 30/6/2013, làm Trưởng Ban Tài chính ngân sách xã Thạch Đỉnh.

- Từ ngày 01/7/2013 đến 18/6/2015, làm Văn phòng UBND xã Thạch Đỉnh.

- Từ ngày 19/6/2015 đến nay…., làm Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đỉnh.

* Là Đại biểu HĐND xã Thạch Đỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2011; Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

* Là Đảng ủy viên BCH Đảng bộ xã Thạch Đỉnh khóa XXIX, nhiệm kỳ 2010-2015; Khóa XXX, nhiệm kỳ 2015-2020.

6. ĐỒNG CHÍ LƯU PHƯƠNG NAM - CHỦ TỊCH UBMTQ XÃ

Họ tên: Lưu Phương Nam, sinh ngày: 15/03/1963

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Đỉnh

Quê quán: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày vào Đảng: 11/07/1992; Ngày chính thức: 11/07/1993

- Từ tháng 9/1996 đến tháng 05/1978: Là học sinh các trường Tiểu học Thạch Đỉnh, Trung học cơ sở Đỉnh Bàn, THPT Nguyễn Trung Thiên

- Từ tháng 06/1978 đến tháng 8/1983: Làm ruộng, sinh hoạt đoàn tại xóm 8, xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 9/1983 đến tháng 12/1986: Tham gia nghĩa vụ quân sự thuộc C3 D334, Bộ tham mưu tổng cục kỷ thuật.

- Từ tháng 01/1987 đến tháng 7/1994: Xuất ngũ về địa phương, tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại xã Thạch Đỉnh.

- Từ tháng 8/1994 đến tháng 03/1996: Phó bí thư Đoàn TN xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 04/1996 dến tháng 05/2000: Bí thư Đoàn TN xã Thạch Đỉnh

- Từ tháng 06/2000 đến tháng 06/2004: Trưởng ban Văn hóa xã, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 06/2016: Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Đỉnh, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã khóa XVIII.

- Từ tháng 07/2016 đến nay: Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Đỉnh, Đảng ủy viên.