Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Thạch Đỉnh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Chiều ngày 07/3/2019, MTTQ Việt Nam xã Thạch Đỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXX nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Thạch Đỉnh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 07/3/2019, MTTQ Việt Nam xã Thạch Đỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Cường - HUV – Chánh thanh tra huyện Thạch Hà, đồng chí Lê Thị Phương Thanh - Ủy viên UBMTTQ huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban Thường trực MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức, bán chuyên trách cấp xã, cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ MTTQ xã qua các thời kỳ và 110 đại biểu chính thức đại diện cho nhân dân trong toàn xã cũng về dự đông đủ.

Đại biểu dự Đại hội

 

 Đồng chí Phạm Công Hoa - PBT Đảng ủy, PCT UBMTTQ xã khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Đỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; các hoạt động đã hướng về cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động các phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân hiến kế, hiến đất, hiến công, hiến tài sản được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

Đồng chí Lưu Phương Nam - CT UBMTTQ xã khóa XXIX thông qua báo cáo chính trị

Trong nhiệm kỳ qua,  MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; Kết quả huy động gần 10 ngàn ngày công; 8,5 tỷ đồng giúp đỡ các đối tượng, và nâng cấp ngói hóa nhà ở cho (43 nghèo hộ chính sách), huy động 36.100 ngày công lao động, hiến 6.200m2 đất, phá bỏ tường rào cổng ngõ  để chỉnh trang quy hoạch, mở rộng làm mới cơ sở vật chất hạ tầng và công trình phúc lợi xã hội. Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đạt kết quả cao tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,6% tăng so với đầu nhiệm kỳ 19%; đến cuối năm 2018 hộ nghèo 79 hộ chiếm 8,24% giảm 6,31%; hộ cận nghèo 78 hộ chiếm 8,13% giảm 7%. Huy động đóng góp tự nguyện và tiếp nhận các nguồn tài trợ, cứu trợ  trên 4.262,44 triệu đồng; Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã Thạch Đỉnh và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng được 42 tổ liên gia tự quản hoạt động có hiệu quả; 4/4 khu dân cư  và các đơn vị sự nghiệp được công nhận đơn vị đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố an ninh quốc phòng.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Thạch Đỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, cũng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; Phấn đấu 100% hộ dân tích cực thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giảm hộ nghèo xuống 5% (trừ đối tượng bảo trợ xã hội). Mỗi năm xây dựng thêm 5 Đến 10 vườn mẫu; 4/4 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư NTM kiểu mẫu; 98% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Vận động các loại quỹ hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư NTM và phấn đấu xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Phương Thanh - Ủy viên UBMTTQ huyện Thạch Hà đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Thạch Đỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Thạch Đỉnh nhiệm kỳ mới tổ chức hiệp thương để bầu ra các đồng chỉ ủy viên UBMTTQ xã khóa mới, cần tập trung thực hiện  như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất.

Bà Lê Thị Phương Thanh - Ủy viên UBMTTQ huyện Thạch Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Thạch Đỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 33 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thạch Đỉnh khóa XXX nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 04 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thạch Đỉnh. Đồng chí Lưu Phương Nam tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Đỉnh khóa  XXX nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

Tác giả: Ngô Thị Thơ - Nguồn: Ban biên tập