Đảng bộ xã Thạch Đỉnh tổ chức Hội nghị Đảng bộ mở rộng lấy ý kiến sáp nhập xã và sơ kết 6 tháng
Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Đảng bộ xã Thạch Đỉnh tổ chức Hội nghị Đảng bộ mở rộng quán triệt một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sáp nhập xã; trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 và Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;
Đảng bộ xã Thạch Đỉnh tổ chức Hội nghị Đảng bộ mở rộng lấy ý kiến sáp nhập xã và sơ kết 6 tháng

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện Thạch Hà phụ trách xã; đồng chí Lê Thị Phương Thủy – Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà; đồng chí Phan Quang Hợi – Cán bộ BTC Huyện ủy; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách cấp xã; các đồng chí thôn trưởng, thôn phó các thôn, trưởng, phó các chi đoàn, chi hội; tổ trưởng, tổ phó các tổ liên gia cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các thành phần tham dự Hội nghị

 Sau khi đồng chí Ngô Văn Ngọc – BT Đảng ủy, CT HĐND xã quán triệt một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sáp nhập xã, 100% thành phần tham dự Hội nghị thống nhất cao chủ trương sáp nhập xã và có 07 ý kiến về việc thực hiện sáp nhập và các chính sách sau sáp nhập, các ý kiến tập trung vào 4 nhóm các vấn đề: Việc sáp nhập 2 xã phải đảm bảo thuận lợi hơn, phát triển hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn; nên nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp cho những đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghĩ dôi dư do sáp nhập để tạo sự đồng thuận cũng như ổn định về tư tưởng cho những cán bộ sau khi nghĩ việc, sau sáp nhập địa bàn rộng, dân số đông cần nghiên cứu chế độ, chính sách đảm bảo cho đội ngũ, cán bộ công chức đương chức để đảm bảo phục vụ nhân dân tốt nhất; việc hổ trợ kinh phí cho người dân 2 xã sửa đổi những giấy tờ tùy thân phù hợp với đơn vị hành chính cấp xã mới; Sau khi sáp nhập nên xây dựng nhà văn hóa xã đủ về diện tích, trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp, nên xây dựng hệ thống nước sạch cho nhân dân sử dụng, hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ cho nhân dân sản xuất.

Thay mặt, Đoàn công tác của BTV Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Phương Thủy đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu tham dự Hội nghị và quán triệt một số nội dung trong lộ trình thực hiện sáp nhập xã. Đồng chí nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho xã về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 28/7/2019 sắp tới, yêu cầu xã làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để phục vụ việc lấy kiến cử tri thuận lợi và đem lại kết quả cao.

Đồng chí Lê Thị Phương Thủy - Trưởng phòng Nội vụ phát biểu chỉ đạo

 Tại Hội nghị, Đảng ủy xã cũng đã trao huy hiệu cho 07 đồng chí Đảng viên 30, 40, 45, 50, 55 tuổi Đảng và tổ chức sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Ngô Văn Ngọc –BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng Bộ xã Thạch Đỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương đạt được những kết quả khả quan:

Về nông nghiệp, địa phương đã tập trung chỉ đạo tốt công tác sản xuất,  tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 231,3 ha, trong đó: Diện tích lúa 120/120ha, năng suất 4 tấn/ha, sản lượng 480 tấn; diện tích lạc 60/60ha, năng suất 2,6 tấn/ha, sản lượng 156 tấn; diện tích khoai 30,3/30 ha; năng suất 10 tấn/ha, sản lượng 303 tấn; diện tích ngô 1ha chủ yếu trồng xen giắm trên diện tích khoai, lạc, đất trủng thấp; rau màu các loại 20ha/20ha, năng suất 5 tấn/ha, sản lượng 100 tấn. Tập trung chỉ đạo thực hiện 8 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cán đích 20/20 tiêu chí vào tháng 9/2019. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng địa phương được duy trì thường xuyên, Thực hiện tốt công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, 100% hồ sơ của tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình, đúng thời hạn.

Song song với đó, công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng, sáu tháng đầu năm Đảng ủy đã kết nạp được 02 đồng chí Đảng viên mới. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể không ngừng được củng cố về tổ chức, tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Nghị Quyết đã đề ra 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra đó là: Năng suất, sản lượng Lạc, khoai và nuôi trồng thủy sản; công tác quy hoạch và đấu giá đất chậm không đúng tiến độ đề ra, công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp; công tác xây dựng nông thôn mới: Chưa huy động được nguồn nội lực, công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, việc bám sát Khung kế hoạch để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện còn yếu, Ban Cán sự một số thôn chỉ đạo chưa đạt yêu cầu công việc đề ra. Ban Phát triển thôn, tổ liên gia hoạt động chưa đồng đều. Công tác vận động người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện các tiêu chí đăng ký trong năm còn chậm. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn nhiều tiềm ẩn, nạn trộm cắp vặt còn diễn ra nhiều trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính chưa quyết liệt, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đồng bộ.

Sáu tháng cuối năm tiếp tục phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã xác định trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm; đặc biệt tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện đạt các tiêu chí, phấn đấu cán đích 20/20 tiêu chí vào tháng 8/2019

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5

  

Đồng chí Lưu Quang Chất - Đảng viên chi bộ Trường Xuân phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Phúc Vỵ - CHT chi hội CCB thôn Trường Xuân phát biểu ý kiến

Đồng chí Phạm Công Bạn - Đảng viên chi bộ Văn Sơn phát biểu ý kiến

Thành phần tham dự Hội nghị thống nhất cao chủ trương sáp nhập xã

Tác giả: Ngô Thị Thơ - Nguồn: Ban Biên Tập