TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ngô Văn Ngọc

BT Đảng ủy, CT HĐND

0979188289

duthachdinh.huth@hatinh.dcs.vn

2

Phạm Công Hoa

PBT Đảng ủy

0945912756

conghoa0203@gmail.com

3

Nguyễn Văn Hồng

PBT Đảng ủy, CTUBND

0912057715

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

4

Ngụy Khắc Liệu

PCT HĐND xã

0983380660

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

5

Trương Văn Hưởng

PCT UBND xã

01634892560

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

6

Lưu Phương Nam

CT UBMTTQ xã

0916924626

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

7

Phan Thị Lý

CT Hội LHPN xã

 0987152277

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Chí Cường

Bí thư Đoàn TN

0941905810

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

9

Lưu Văn Đức

CT Hội CCB

0915214941

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

10

Trương Văn Trung

CT Hội Nông dân

0984226039

ubthachdinh.th@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Thị Hà

VPTK kiêm nội vụ

0974734559

 hiepdb88@gmail.com

12

Trần Văn Hiếu

Địa chính TNMT

0915564668

hoanghieu668@gmail.com

13

Lê Công Lâm

Tư pháp – Hộ tịch

0919186335

leconglam2009@gmail.com

14

Phạm Thị Trang

Văn phòng TK

0826750976

phamthitrangtruong@gmail.com

15

Nguyễn Tuấn Trường

Địa chính NN-NTM

0914827656

truongdc656@gmail.com

16

Phạm Công Tùng

CHT BCHQS xã

0915665777

phamcongtung777@gmail.com

17

Phạm Thị Vinh

Văn hóa – xã hội

0947277265

quangvinhubtt@gmail.com

18

Trương Thị Vinh

Tài chính – kế toán

0968109797

truongthivinh@gmail.com

19

Phạm Văn Đức

Trưởng công an xã

0963958479

phamvanduc@gmail.com